De Nederlandse Taal

De Nederlandse taal leren is niet eenvoudig voor een buitenlander.

Er zijn veel websites die cursussen aanbieden er een verdienmodel mee hebben.

De verschillen zijn groot qua inhoud, methode en gebruikersinterface.

De onderverdeling is lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Mijn methode heb ik afgeleid van wat ik destijds als taal heb geleerd en na decennia nog niet vergeten ben.

Aan mijn methode heb ik spraak toegevoegd, zodat men kan luisteren wat er geschreven staat.

Dit is vaak een probleem, omdat het Nederlands veel klanken heeft die niet in een andere taal voor komen.

Ik hoop dat ik een, weliswaar kleine, bijdrage kan doen met deze methode.

Regelmatig zullen de taal pagina’s worden bijgewerkt.

Selecteer uit het submenu Taal wat je wilt doen.

Ga met je muis over de tekst die je wilt beluisteren en klik op je muis.